top of page

DIGITAL

STEP.

Integritetspolicy

Introduktion

På Digital Step AB sätter vi din integritet främst och följer noggrant alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder din information.

Integritetspolicy - Hur vi använder din information

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in grundläggande kontaktinformation, inklusive din e-postadress, telefonnummer, för- och efternamn, samt kön. Denna information hjälper oss att bättre förstå våra användare och kommunicera med dig.

Hur vi använder din information

Den information vi samlar in används för flera ändamål:

  • Service och Support: För att kunna erbjuda dig våra tjänster, inklusive webbutveckling och andra digitala lösningar.

  • Marknadsföring och Kommunikation: Din information används för att skicka relevant information, nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial.

Lagring och säkerhet

All information lagras på servrar i Sverige och skyddas av våra säkerhetsåtgärder. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte obehörigt nås. Information lagras i 5 år efter samverkansavslut eller 5 år efter att du har registrerat dig hos oss.

Tredjeparts-tjänster

För vissa av våra tjänster använder vi tredjepartsleverantörer. Dessa tjänster är underlagda sina egna integritetspolicyer, och vi ser till att dina uppgifter hanteras med respekt och säkerhet.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära utdrag, korrigering eller radering av dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@digitalstep.se.

Ändringar i denna policy

Denna policy kan komma att ändras över tid för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller uppdateringar i personuppgiftslagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig uppdaterad.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in grundläggande kontaktinformation, inklusive din e-postadress, telefonnummer, för- och efternamn, samt kön. Denna information hjälper oss att bättre förstå våra användare och kommunicera med dig.

bottom of page